Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3350938
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  15763893.3 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  14.09.2015 
(97)  Číslo európskeho patentu  3350938 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  02.06.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  25.07.2018 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  H04B 7/06  H04L 1/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky  21168474.1 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  EP2015070926 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO2017045694 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Nokia Solutions and Networks Oy; Karakaari 7, 02610 Espoo; FI 
(72)  Pôvodca (-ovia)  HAKOLA, Sami-Jukka; Peikontie 7, FI-90450 Kempele; FI;
TIIROLA, Esa Tapani; Porttikellonkuja 12, FI-90450 Kempele; FI 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(54)  Názov   
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  21168474.1 
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 3350938
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3350938
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3350938
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
EP 3350938
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku