Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3186332
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  15760039.6 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  28.08.2015 
(97)  Číslo európskeho patentu  3186332 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  02.06.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201462043795 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  29.08.2014 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  05.07.2017 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B01F 3/12  C09K 8/60  C09K 8/64  C09K 8/68  C09K 8/82  C09K 8/88  C09K 8/90   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  US2015047550 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO2016033533 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Independence Oilfield Chemicals, LLC; 1450 Lake Robbins Suite 400, The Woodlands, Texas 77380; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  DAWSON, Jeffrey, C.; 5 Rock Point, Conroe, Texas 77304; US;
CHEN, Xiyuan; 79 N. Westwinds Circle, The Woodlands, Texas 77382; US 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(54)  Názov   
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 3186332
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3186332
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3186332
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
EP 3186332
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku