Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3115457
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  15758734.6 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  04.03.2015 
(97)  Číslo európskeho patentu  3115457 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  02.10.2019 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  2014201859 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  30.09.2014 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  JP 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  11.01.2017 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C12N 15/09  C07K 19/00  C12N 9/78   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  JP2015056436 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO2015133554 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  National University Corporation Kobe University; 1-1 Rokkodai-cho Nada-ku, Kobe-shi, Hyogo 657-8501; JP 
(72)  Pôvodca (-ovia)  NISHIDA, Keiji; c/o National University Corporation Kobe University 1-1 Rokkodai-cho Nada-ku, Kobe-shi Hyogo 657-8501; JP;
KONDO, Akihiko; c/o National University Corporation Kobe University 1-1 Rokkodai-cho Nada-ku, Kobe-shi Hyogo 657-8501; JP;
KOJIMA, Satomi; c/o National University Corporation Kobe University 1-1 Rokkodai-cho Nada-ku, Kobe-shi Hyogo 657-8501; JP 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(54)  Názov   
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 3115457
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3115457
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 08.11.2019 Typ Platba
EP 3115457
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku