Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3157351
(11)  Číslo patentu  32014 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  15751106.4 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  18.06.2015 
(97)  Číslo európskeho patentu  3157351 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  05.06.2019 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  TO20140491 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  20.06.2014 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  IT 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  26.04.2017 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  02.12.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A23G 1/20  A23G 1/21  A23G 1/22   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/IT2015/000157 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2015/193927 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Live-tech S.r.l.; Via Coppa 3B, 12051 Alba (CN); IT 
(72)  Pôvodca (-ovia)  VEGLIO, Domenico; c/o Live-Tech S.r.l. Via Coppa 3B, 12051 Alba (CN); IT 
(74)  Zástupca (-ovia)  ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s. r. o.; Záhradnícka 36, Bratislava 
(54)  Názov  Vstrekovací tvarovací systém pre výrobok obsahujúci tuk 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  18.06.2023 
   Maximálna platnosť do  18.06.2035 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 02.12.2019 12/2019 SC4A
 
EP 3157351
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 04.09.2019 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3157351
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 20.08.2019 199,00 EUR 5
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 18.06.2020 116,00 EUR 6
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 18.06.2021 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 20.06.2022 149,00 EUR 8

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3157351
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Doplnenie materiálov 28.08.2019 Typ Doručené
Plná moc 28.08.2019 Typ Doručené
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 30.08.2019 Typ Doručené
Opis 30.08.2019 Typ Doručené
Sprievodný list 30.08.2019 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 06.09.2019 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 24.10.2019 Typ Odoslané
EP 3157351
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku