Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3180229
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  15750219.6 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  04.08.2015 
(97)  Číslo európskeho patentu  3180229 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  02.06.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201414456521 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  11.08.2014 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  21.06.2017 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B62D 5/04   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  US2015043644 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO2016025250 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Gates Corporation; 1144 15th Street, Suite 1400, Denver, CO 80202; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  SCHNEIDER, Dean; 65222 Dequindre Road, Washington, Michigan 48095; US;
SERKH, Alexander; 316 Falling Brook Drive, Troy, Michigan 48098; US;
FITZNER, Ian; 307 Wanilla Lane, De Witt, Michigan 48820; US;
KIROUAC, Clermont; 871 Rue Panet, Richelieu, Québec J3L 6G7; CA 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(54)  Názov   
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 3180229
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3180229
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3180229
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
EP 3180229
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku