Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3183042
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  15748400.7 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  28.07.2015 
(97)  Číslo európskeho patentu  3183042 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  02.06.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201414503275 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  30.09.2014 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  28.06.2017 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A63F 13/212  A63F 13/213  A63F 13/28  G02B 27/01  G06F 3/01  G06F 3/0481  H04N 13/344   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  US2015042540 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO2016028450 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Sony Interactive Entertainment Inc.; 1-7-1 Konan Minato-ku, Tokyo 108-8270; JP 
(72)  Pôvodca (-ovia)  STAFFORD, Jeffrey, Roger; 2207 Bridgepointe Pkwy., San Mateo, CA 94404; US 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(54)  Názov   
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 3183042
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3183042
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3183042
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
EP 3183042
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku