Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3120606
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  15747218.4 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  17.03.2015 
(97)  Číslo európskeho patentu  3120606 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  02.06.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201410109859 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  21.03.2014 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  CN 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  25.01.2017 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  H04W 28/02  H04W 28/08   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  IB2015000630 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO2015155598 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Alcatel Lucent; Site Nokia Paris Saclay Route de Villejust, 91620 Nozay; FR 
(72)  Pôvodca (-ovia)  WEN, Pingping; 388 Ningqiao Road Pudong Jinqiao, Shanghai 201206; CN;
WORRALL, Chandrika; 11A Balfour Crescent, Newbury Berkshire RG14 6SN; GB;
DENG, Yun; 388 Ningqiao Road Pudong Jinqiao, Shanghai 201206; CN 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(54)  Názov   
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 3120606
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3120606
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3120606
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
EP 3120606
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku