Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3205004
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  15744944.8 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  03.08.2015 
(97)  Číslo európskeho patentu  3205004 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  02.06.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  102014220267 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  07.10.2014 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  DE 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  16.08.2017 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  H02K 1/20  H02K 17/16  H02K 9/06   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  EP2015067814 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO2016055186 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Robert Bosch GmbH; Postfach 30 02 20, 70442 Stuttgart; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  LAUE, Harald; Krummenackerstrasse 231, 73733 Esslingen; DE;
KELLETER, Arndt; Amselstrasse 20, 71729 Erdmannhausen; DE;
SCHUERG, Stefan; Engelbergstrasse 9, 71636 Ludwigsburg; DE;
SCHECHTERLE, Jochen; Schoenbuehlstrasse 15, 73773 Aichwald; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(54)  Názov   
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 3205004
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3205004
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3205004
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
EP 3205004
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku