Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉ







PRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3166409
(11)  Číslo patentu  32849 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  15742189.2 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  02.07.2015 
(97)  Číslo európskeho patentu  3166409 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  11.09.2019 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  102014213450 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  10.07.2014 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  DE 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  17.05.2017 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  03.03.2020 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A21B 7/00  A21D 8/02   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2015/065105 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2016/005264 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Kuchenmeister GmbH; Coesterweg 31, 594 94 Soest; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  TROCKELS, Hans-Günter; Klingelpoth 48, 59494 Soest; DE;
JANK, Rüdiger; Hermannstraße 8, 16548 Glienicke; DE;
NASSE, Bernd; Vellinghauser Straße 9, 59514 Welver; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  BELEŠČÁK & PARTNERS, s.r.o.; Kukučínova 13, 921 01 Piešťany 1; SK 
(54)  Názov  Multivariantný proces pečenia a vhodné zariadenie 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  02.07.2023 
   Maximálna platnosť do  02.07.2035 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 03.03.2020 3/2020 SC4A
 
EP 3166409
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 05.12.2019 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3166409
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 19.06.2020 116,00 EUR 6
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 22.06.2021 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 21.06.2022 149,00 EUR 8

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3166409
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 04.12.2019 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 04.12.2019 Typ Doručené
Doplnenie materiálov 05.12.2019 Typ Doručené
Plná moc 05.12.2019 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 06.12.2019 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 21.01.2020 Typ Odoslané
EP 3166409
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku