Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3169461
(11)  Číslo patentu  34938 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  15738333.2 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  15.07.2015 
(97)  Číslo európskeho patentu  3169461 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  06.05.2020 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  MI20141294 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  16.07.2014 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  IT 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  24.05.2017 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  03.11.2020 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B21C 3/14   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2015/066141 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2016/008915 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Vassena Filiere S.R.L.; Via Paradiso 5, 23864 Malgrate; IT 
(72)  Pôvodca (-ovia)  VASSENA, Davide; Via Pian Sciresa 18, I-23864 Malgrate (LC); IT 
(74)  Zástupca (-ovia)  TOMEŠ – Patentová a známková kancelária, s. r. o.; Koprivnická 36, Bratislava-Dúbravka 
(54)  Názov  Vybavenie na ťahanie kovového drôtu za studena 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  15.07.2023 
   Maximálna platnosť do  15.07.2035 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 03.11.2020 11/2020 SC4A
 
EP 3169461
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 10.08.2020 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3169461
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 10.07.2020 116,00 EUR 6
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 09.07.2021 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 20.06.2022 149,00 EUR 8

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3169461
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 28.07.2020 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 28.07.2020 Typ Doručené
Plná moc 28.07.2020 Typ Doručené
Sprievodný list 28.07.2020 Typ Doručené
Výkresy 28.07.2020 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 12.08.2020 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 05.10.2020 Typ Odoslané
EP 3169461
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku