Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3094838
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  15737207.9 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  13.01.2015 
(97)  Číslo európskeho patentu  3094838 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  02.06.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201414154387 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  14.01.2014 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  23.11.2016 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B01D 29/11  B01D 29/15  F01N 3/24  F01N 3/28   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  US2015011078 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO2015108826 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Caterpillar Inc.; 100 N.E. Adams Street, Peoria, IL 61629; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  CASSIDY, Theron J.; 203 W. Clara Avenue, Peoria, IL 61614; US;
HUDGENS, Jason Wesley; 817 Anne Street, Washington, IL 61571; US;
AHLMAN, David; 626 203rd Street SE, Bothell, WA 98012; US 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(54)  Názov   
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 3094838
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3094838
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3094838
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
EP 3094838
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku