Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3094351
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  15736953.9 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  15.01.2015 
(97)  Číslo európskeho patentu  3094351 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  29.12.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201461927907 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  15.01.2014 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  23.11.2016 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61K 39/395  C07K 16/28  C07K 16/24  C07K 16/46  C07K 14/715  C07K 14/54  A61K 39/00  A61K 47/68  A61P 31/12  A61P 35/00  A61P 37/04   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2015/011657 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2015/109124 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Kadmon Corporation, LLC; 450 East 29th St., New York, NY 10016; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  WAKSAL, Samuel, D.; 5 East 82nd Street, New York, NY 10028; US;
ZHU, Zhenping; 450 East 29th Street, New York, NY 10016; US;
WU, Yan; 2779 Sutton Place, Doylestown, PA 18902; US;
MARTOMO, Stella, A.; 36 Columbia Terrace, Edgewater, NJ 07020; US;
ZHONG, Zhaojing; 1516 Seminole Street, Bronx, NY 10461; US;
LU, Dan; 24 Olde Woods Lane, Montvale, NJ 07645; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s. r. o.; Palisády 50, Bratislava 
(54)  Názov  Imunomodulačné látky 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 3094351
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 08.03.2022 58,00 EUR
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 08.03.2022 58,00 EUR
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 03.06.2022 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3094351
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 15.02.2022 149,00 EUR 8

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3094351
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 01.03.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 01.03.2022 Typ Doručené
Plná moc 01.03.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 01.03.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 28.03.2022 Typ Odoslané
Opravený preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 31.05.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 31.05.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 31.05.2022 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 31.05.2022 Typ Odoslané
Potvrdenie o podaní 01.06.2022 Typ Odoslané
EP 3094351
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku