Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3132014
(11)  Číslo patentu  32414 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  15736651.9 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  31.03.2015 
(97)  Číslo európskeho patentu  3132014 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  17.07.2019 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  CR20140010 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  14.04.2014 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  IT 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  22.02.2017 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  07.01.2020 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C10M 169/04   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/IT2015/000092 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2015/159314 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Pasinato, Raoul (Legal Entity); Via Silvio Longhi 14, 46043 Castiglione Delle Stiviere (MN); IT 
(72)  Pôvodca (-ovia)  PASINATO, Raoul; Via Silvio Longhi 14, 46043 Castiglione Delle Stiviere (MN); IT 
(74)  Zástupca (-ovia)  HÖRMANN & PARTNERS s.r.o.; Royova 19, Bratislava-Nové Mesto 
(54)  Názov  Mazací produkt pre kruhové textilné strojové zariadenie pre pančuchový tovar 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  zaniknutý 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  31.03.2022 
   Maximálna platnosť do  31.03.2035 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  Nezaplatením udrž. poplatku 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 07.01.2020 1/2020 SC4A
2 Zaniknuté európske patenty pre nezaplatenie udržiavacích poplatkov 24.11.2022 22/2022 MM4A
 
EP 3132014
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 22.10.2019 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3132014
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 04.03.2020 116,00 EUR 6
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 02.03.2021 132,50 EUR 7

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3132014
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 17.10.2019 Typ Doručené
Opis 17.10.2019 Typ Doručené
Sprievodný list 17.10.2019 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 24.10.2019 Typ Platba
Doplnenie materiálov 31.10.2019 Typ Doručené
Plná moc 31.10.2019 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 02.12.2019 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti patentu 29.06.2022 Typ Odoslané
EP 3132014
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku