Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3166397
(11)  Číslo patentu  36238 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  15736275.7 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  10.07.2015 
(97)  Číslo európskeho patentu  3166397 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  07.10.2020 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  1456679, 201400529 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  10.07.2014, 10.07.2014 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  FR, BE 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  17.05.2017 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  24.02.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A01K 1/01  B01J 20/10  C01F 11/02  C04B 28/18  C04B 2/10  C04B 20/10  C01B 33/24  A01K 1/015   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2015/065832 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2016/005558 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  S.A. Lhoist Recherche et Développement; Rue Charles Dubois 28, 1342 Ottignies-Louvain-la-Neuve; BE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  BLANDIN, Gaetan; 15 Rue de la Vendée, F-49360 Maulevrier; FR;
EMMERICH, Jens; Rue de la Papyrée 37, 1420 Braine-l'Alleud; BE;
CRINIERE, Guillaume; Rue du Menil 175, B-1420 Braine-l'Alleud; BE;
LUCION, Thierry; Rue Loofstraat 24, B-1932 Sint-Stevens Woluwe; BE 
(74)  Zástupca (-ovia)  HÖRMANN & PARTNERS s.r.o.; Royova 19, Bratislava-Nové Mesto 
(54)  Názov  Pálené vápno s pomalou reaktivitou, spôsob jeho výroby a jeho použitie 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  10.07.2023 
   Maximálna platnosť do  10.07.2035 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 24.02.2021 4/2021 SC4A
 
EP 3166397
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 25.11.2020 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3166397
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 22.06.2021 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 21.06.2022 149,00 EUR 8

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3166397
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 24.11.2020 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 24.11.2020 Typ Doručené
Sprievodný list 24.11.2020 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 27.11.2020 Typ Platba
formálne nedostatky podania prekladu EP 08.12.2020 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 02.02.2021 Typ Doručené
Plná moc 02.02.2021 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 05.02.2021 Typ Odoslané
EP 3166397
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku