Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3166541
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  15736126.2 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  25.06.2015 
(97)  Číslo európskeho patentu  3166541 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  25.04.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201462063497 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  14.10.2014 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  17.05.2017 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61F 2/38   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  US2015037608 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO2016007304 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Zimmer, Inc.; 1800 W. Center Street, Warsaw, Indiana 46580; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  JONES, Nolan C.; 165 E Deerwood Ct., Warsaw, Indiana 46582; US;
ROBERTS, Shanon N.; 2937 S 300W, Columbia City, Indiana 46725; US 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(54)  Názov   
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 3166541
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3166541
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
EP 3166541
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku