Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3164116
(11)  Číslo patentu  40818 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  15736026.4 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  02.07.2015 
(97)  Číslo európskeho patentu  3164116 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  31.08.2022 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201411802 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  02.07.2014 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  GB 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  10.05.2017 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  25.01.2023 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61K 9/00  A61K 9/46  A61K 8/34  A61K 8/368  A61K 8/49  A61K 31/192  A61Q 19/10   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/GB2015/051942 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2016/001681 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  University of Bradford; Richmond Road, Bradford, Yorkshire BD7 1DP; GB 
(72)  Pôvodca (-ovia)  PARADKAR Anant; c/o University of Bradford Richmond Road, Bradford West Yorkshire BD7 1DP; GB;
PAGIRE Sudhir; c/o University of Bradford Richmond Road, Bradford West Yorkshire BD7 1DP; GB;
KORDE Sachin; c/o University of Bradford Richmond Road, Bradford West Yorkshire BD7 1DP; GB 
(74)  Zástupca (-ovia)  ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s. r. o.; Záhradnícka 16614/36, Bratislava-Ružinov 
(54)  Názov  Efervescentné kompozície obsahujúce kokryštály kyslej časti 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  02.07.2023 
   Maximálna platnosť do  02.07.2035 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 25.01.2023 2/2023 SC4A
 
EP 3164116
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 28.11.2022 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3164116
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3164116
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 24.11.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 24.11.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 24.11.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 25.11.2022 Typ Odoslané
Doplnenie materiálov 28.11.2022 Typ Doručené
Plná moc 28.11.2022 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 23.12.2022 Typ Odoslané
EP 3164116
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku