Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3164375
(11)  Číslo patentu  33479 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  15734332.8 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  29.06.2015 
(97)  Číslo európskeho patentu  3164375 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  21.08.2019 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  102014009807 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  03.07.2014 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  DE 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  10.05.2017 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  04.05.2020 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C06B 43/00  C06C 7/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2015/064729 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2016/001161 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  RUAG Ammotec GmbH; Kronacher Strasse 63, 907 65 Fürth; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  BLEY, Ulrich; Büsumerstrasse 8, 90766 Fürth; DE;
HOSCHENKO, Aleksej; In der Lohe 10d, 90765 Fürth; DE;
LAWRENTZ, Ulf; Erlanger Strasse 20a, 90765 Fürth; DE;
LECHNER, Peter, Simon; St.-Lorenz-Strasse 35, 90522 Oberasbach; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  JUDr. Eva Bušová, advokátka; Tobrucká 6, Bratislava-Staré Mesto 
(54)  Názov  Pyrotechnické roznecovadlo 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  29.06.2023 
   Maximálna platnosť do  29.06.2035 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 04.05.2020 5/2020 SC4A
 
EP 3164375
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 21.11.2019 116,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3164375
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 18.06.2020 116,00 EUR 6
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 19.08.2021 265,00 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 21.06.2022 149,00 EUR 8

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3164375
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 21.11.2019 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 21.11.2019 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 25.11.2019 Typ Platba
formálne nedostatky podania prekladu EP 09.01.2020 Typ Odoslané
Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 16.03.2020 Typ Doručené
Odpoveď na správu úradu 02.04.2020 Typ Doručené
Plná moc 02.04.2020 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 03.04.2020 Typ Odoslané
EP 3164375
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku