Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3160463
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  15733926.8 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  25.06.2015 
(97)  Číslo európskeho patentu  3160463 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  21.10.2020 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201462017406 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  26.06.2014 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  03.05.2017 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61K 31/402  A61K 31/404  A61K 31/4178  A61K 31/4418  A61K 31/4439  A61K 31/47  A61K 31/472  A61K 31/496  A61P 35/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  IB2015054792 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO2015198266 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Novartis AG; Lichtstrasse 35, 4056 Basel; CH 
(72)  Pôvodca (-ovia)  FERRETTI, Stephane; c/o Novartis Pharma AG Werk Klybeck Postfach, CH-4002 Basel; CH;
JEAY, Sebastien; c/o Novartis Pharma AG Werk Klybeck Postfach, CH-4002 Basel; CH 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(54)  Názov   
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 3160463
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3160463
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3160463
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
EP 3160463
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku