Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3158685
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  15733059.8 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  19.06.2015 
(97)  Číslo európskeho patentu  3158685 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  02.06.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201414310974 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  20.06.2014 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  26.04.2017 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  H04L 12/24  H04L 12/26   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  US2015036557 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO2015196000 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Microsoft Technology Licensing, LLC; One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  POWER, Adrian; c/o Microsoft Technology Licensing LLC LCA - International Patents (8/1172) One Microsoft Way, Redmond, Washington 98052-6399; US;
HILL, Peter John; c/o Microsoft Technology Licensing LLC LCA - International Patents (8/1172) One Microsoft Way, Redmond, Washington 98052-6399; US 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(54)  Názov   
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 3158685
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3158685
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3158685
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
EP 3158685
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku