Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3160441
(11)  Číslo patentu  39172 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  15732908.7 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  23.06.2015 
(97)  Číslo európskeho patentu  3160441 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  12.01.2022 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201411310 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  25.06.2014 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  GB 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  03.05.2017 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  25.05.2022 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61K 9/08  A61K 47/14  A61K 47/26  A61K 47/36  A61K 31/4164   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/GB2015/051824 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2015/198033 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Norbrook Laboratories Limited; 105 Armagh Road, Newry, County Down BT35 6PU; GB 
(72)  Pôvodca (-ovia)  REYNOLDS, Louise; 31 Ashgrove Avenue, Bandridge Down BT32 3RG; GB;
UMRETHIA, Manish; 226 Malone Road, Belfast Antrim BT9 5LQ; GB 
(74)  Zástupca (-ovia)  ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s. r. o.; Záhradnícka 16614/36, Bratislava-Ružinov 
(54)  Názov  Tioureylénové kvapalné kompozície 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  23.06.2023 
   Maximálna platnosť do  23.06.2035 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 25.05.2022 10/2022 SC4A
 
EP 3160441
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 01.02.2022 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3160441
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 24.05.2022 149,00 EUR 8

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3160441
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 25.01.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 25.01.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 25.01.2022 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 03.02.2022 Typ Platba
Doplnenie materiálov 04.02.2022 Typ Doručené
Plná moc 04.02.2022 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 10.05.2022 Typ Odoslané
EP 3160441
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku