Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3164554
(11)  Číslo patentu  33899 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  15732722.2 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  01.07.2015 
(97)  Číslo európskeho patentu  3164554 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  08.01.2020 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  14175155 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  01.07.2014 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  EP 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  10.05.2017 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  01.07.2020 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  E04D 5/10  E04D 5/12  E04D 7/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2015/064983 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2016/001303 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Amberger Kaolinwerke Eduard Kick GmbH & Co. KG; Georg-Schiffer-Str. 70, 92242 Hirschau; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  HOFMANN, Hans-Jürgen; Am Schulberg 13, 92546 Rottendorf; DE;
KOHL, Christian; Bonhoefferstrasse 45, 92224 Amberg; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  HÖRMANN & PARTNERS s.r.o.; Royova 19, Bratislava-Nové Mesto 
(54)  Názov  Strešný náterový systém 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  01.07.2023 
   Maximálna platnosť do  01.07.2035 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 01.07.2020 7/2020 SC4A
 
EP 3164554
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 08.04.2020 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3164554
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 26.06.2020 116,00 EUR 6
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 22.06.2021 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 21.06.2022 149,00 EUR 8

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3164554
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 03.04.2020 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 03.04.2020 Typ Doručené
Plná moc 03.04.2020 Typ Doručené
Sprievodný list 03.04.2020 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 14.04.2020 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 27.05.2020 Typ Odoslané
EP 3164554
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku