Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3017222
(11)  Číslo patentu  28594 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  15730975.8 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  29.05.2015 
(97)  Číslo európskeho patentu  3017222 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  04.07.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  102014013998 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  25.09.2014 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  DE 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  11.05.2016 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  08.01.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B23K 15/00  B23K 15/10  F16K 27/00  F16K 27/02  F16K 27/10   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2015/062021 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2016/045804 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  STAHL-ARMATUREN PERSTA Gesellschaft mit beschränkter Haftung; Mülheimer Str. 18, 59581 Warstein; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  WESTERWELL, Klaus; Graf-Adolf.Str. 2, 58762 Altena; DE;
FLOER, Elmar; Weringhauser Str. 30, 59597 Bad Westerkotten; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.; Palisády 50, 811 06 Bratislava 1; SK 
(54)  Názov  Spôsob výroby strednej časti puzdra vysokotlakového uzatváracieho posuvného ventilu 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  29.05.2023 
   Maximálna platnosť do  29.05.2035 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 08.01.2019 1/2019 SC4A
 
EP 3017222
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 04.10.2018 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3017222
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 13.05.2019 99,50 EUR 5
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 26.05.2020 116,00 EUR 6
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 26.05.2021 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 25.05.2022 149,00 EUR 8

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3017222
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 03.10.2018 Typ Doručené
Opis 03.10.2018 Typ Doručené
Sprievodný list 03.10.2018 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 08.10.2018 Typ Platba
Doplnenie materiálov 21.11.2018 Typ Doručené
Plná moc 21.11.2018 Typ Doručené
Sprievodný list 21.11.2018 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 06.12.2018 Typ Odoslané
EP 3017222
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku