Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3155422
(11)  Číslo patentu  31800 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  15727685.8 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  12.06.2015 
(97)  Číslo európskeho patentu  3155422 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  01.05.2019 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  14172151, 201462011818 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  12.06.2014, 13.06.2014 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  EP, US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  19.04.2017 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  05.11.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  G01N 33/50   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2015/063154 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2015/189379 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Hyglos Invest GmbH; Am Neuland 1, 82347 Bernried; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  REICH, Johannes; An der Bärenmühle 6, 82362 Weilheim; DE;
GRALLERT, Holger; Am Angerfeld 17, 82362 Weilheim; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  Mgr. Jaroslav Guniš, ANIMUS Patentová a známková kancelária; Dúbravská cesta 9, 840 05 Bratislava 4; SK 
(54)  Názov  Odmaskovanie endotoxínov v roztoku 
   Stav  zastavené konanie 
   Právny stav patentu  neúčinný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  12.06.2022 
   Maximálna platnosť do  12.06.2035 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 05.11.2019 11/2019 SC4A
 
EP 3155422
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 01.08.2019 116,00 EUR
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 11.04.2022 116,00 EUR
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 11.04.2022 116,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3155422
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 01.07.2019 99,50 EUR 5
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 03.06.2020 116,00 EUR 6
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 24.05.2021 132,50 EUR 7

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3155422
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 16.07.2019 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 16.07.2019 Typ Doručené
Plná moc 16.07.2019 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 05.08.2019 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 02.10.2019 Typ Odoslané
Preklad zmeneného znenia európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 17.02.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 17.02.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 15.03.2022 Typ Odoslané
formálne nedostatky podania prekladu EP 22.04.2022 Typ Odoslané
rozhodnutie o zastavení konania (nevyhovenie/návrh účastníka) 25.07.2022 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti patentu 12.09.2022 Typ Odoslané
EP 3155422
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku