Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3166453
(11)  Číslo patentu  36766 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  15727633.8 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  03.06.2015 
(97)  Číslo európskeho patentu  3166453 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  27.01.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  102014109768 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  11.07.2014 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  DE 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  17.05.2017 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  28.04.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A47J 31/44   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2015/062362 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2016/005113 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Melitta Single Portions GmbH & Co. KG; Marienstrasse 88, 32425 Minden; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  HESSELBROCK, Katrin; Wasserwerkstr. 85, 49086 Osnabrück; DE;
NEUHAUS, Sven; Volmser Heide 16, 32549 Bad Oeynhausen; DE;
PAHNKE, Jan; Simeonsglacis 19a, 32427 Minden; DE;
SCHANDL, Gerold; Weg in die Hanebek 10, 32425 Minden; DE;
EBBECKE, Andreas; Rheingaustr. 129b, 65719 Hofheim; DE;
LAASCH, Fabian; Heinrich Str. 2, 61231 Bad Nauheim; DE;
WEBER, Thomas; Ludwigstr. 141, 64367 Mühltal; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  TOMEŠ - Patentová a známková kancelária, s.r.o.; Koprivnická 36, 841 02 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Zariadenie na prípravu vareného nápoja, kapsúl, kapsulového systému a spôsobu výroby vareného nápoja 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  03.06.2021 
   Maximálna platnosť do  03.06.2035 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 28.04.2021 08/2021 SC4A
 
EP 3166453
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3166453
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 17.03.2021 Typ Platba
2 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 15.03.2021 Typ Doručené
2a Sprievodný list 15.03.2021 Typ Doručené
2b Plná moc 15.03.2021 Typ Doručené
2c Opis 15.03.2021 Typ Doručené
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 03.05.2021 Typ Odoslané
EP 3166453
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku