Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3137273
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  15726713.9 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  28.04.2015 
(97)  Číslo európskeho patentu  3137273 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  02.06.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  MI20140798 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  30.04.2014 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  IT 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  08.03.2017 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B29D 30/06  C08G 77/16  C08L 83/06  C09D 183/04   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  IB2015053088 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO2015166411 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Pirelli Tyre S.p.A.; Viale Piero e Alberto Pirelli, 25, 201 26 Milano; IT 
(72)  Pôvodca (-ovia)  BERENGUER, Albert; c/o Pirelli Tyre S.p.A. Viale Piero e Alberto Pirelli 25, I-20126 Milan; IT;
CASTELLANI, Luca; c/o Pirelli Tyre S.p.A. Viale Piero e Alberto Pirelli 25, I-20126 Milan; IT;
MICELI, Riccardo; c/o Pirelli Industrie Pneumatici S.r.l. Via Brescia 8, I-10036 Settimo Torinese (TO); IT 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(54)  Názov   
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 3137273
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3137273
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3137273
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
EP 3137273
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku