Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3143170
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  15725263.6 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  13.05.2015 
(97)  Číslo európskeho patentu  3143170 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  31.07.2019 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  102014106933 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  16.05.2014 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  DE 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  22.03.2017 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C22C 9/04  C22F 1/08  F16C 33/00  F16C 33/12   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky  3255161 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  EP2015060566 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO2015173291 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Otto Fuchs KG; Derschlager Strasse 26, 58540 Meinerzhagen; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  PLETT, Thomas; Mailow 18, 57392 Schmallenberg; DE;
GUMMERT, Hermann; Lange Strasse 144, 41751 Viersen; DE;
REETZ, Björn; Nießenstrasse 31, 47800 Krefeld; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(54)  Názov   
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  3255161 
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 3143170
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3143170
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
EP 3143170
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku