Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3140034
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  15723597.9 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  29.04.2015 
(97)  Číslo európskeho patentu  3140034 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  02.06.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201461986009 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  29.04.2014 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  15.03.2017 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B01J 21/18  B01J 23/06  B01J 23/42  B01J 23/46  B01J 23/52  B01J 23/652  B01J 23/656  B01J 23/755  B01J 23/89  B01J 35/00  B01J 35/10  B01J 37/00  B01J 37/02  B01J 37/08  C04B 35/532  C07C 209/16  C07C 209/18  C07C 29/149  C07C 51/255  C07C 55/12   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky  21167731.5 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  US2015028358 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO2015168327 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Archer-Daniels-Midland Company; 77 West Wacker Drive, Chicago, IL 60601; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  DIAS, Eric L.; c/o Archer-Daniels-Midland Company Patent Department 4666 Faries Parkway, Decatur, IL 62526; US;
HAGEMEYER, Alfred; c/o Archer-Daniels-Midland Company Patent Department 4666 Faries Parkway, Decatur, IL 62526; US;
JIANG, Hong X.; c/o Archer-Daniels-Midland Company Patent Department 4666 Faries Parkway, Decatur, IL 62526; US;
LONGMIRE, James; c/o Archer-Daniels-Midland Company Patent Department 4666 Faries Parkway, Decatur, IL 62526; US;
SHOEMAKER, James A.W.; c/o Archer-Daniels-Midland Company Patent Department 4666 Faries Parkway, Decatur, IL 62526; US;
SOKOLOVSKII, Valery; c/o Archer-Daniels-Midland Company Patent Department 4666 Faries Parkway, Decatur, IL 62526; US;
ZHU, Guang; c/o Archer-Daniels-Midland Company Patent Department 4666 Faries Parkway, Decatur, IL 62526; US;
MURPHY, Vincent J.; c/o Archer-Daniels-Midland Company Patent Department 4666 Faries Parkway, Decatur, IL 62526; US;
DIAMOND, Gary M.; c/o Archer-Daniels-Midland Company Patent Department 4666 Faries Parkway, Decatur, IL 62526; US 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(54)  Názov   
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  21167731.5 
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Držitelia licencií 
Por. č. Názov/Meno Druh Účinnosť od Stav
  • 33905125 1 Archer Daniels Midland Company nevýlučná 13.03.2018 platná
 
EP 3140034
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3140034
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3140034
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
EP 3140034
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku