Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3132023
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  15723435.2 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  15.04.2015 
(97)  Číslo európskeho patentu  3132023 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  02.06.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201406716 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  15.04.2014 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  GB 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  22.02.2017 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C12N 5/00  C12N 5/071   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  EP2015058174 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO2015158777 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Insphero AG; Wagistrasse 27, 8952 Schlieren; CH 
(72)  Pôvodca (-ovia)  MESSNER, Simon; Riedhofstrasse 305A, 8049 Zürich; CH;
MORITZ, Wolfgang; Hauserstrasse 34c, 5454 Bellikon; CH;
LICHTENBERG, Jan; Rebhaldenstrasse 37, 8103 Unterengstringen; CH;
KELM, Jens M.; Gschwaderweg 32, 8610 Uster; CH 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(54)  Názov   
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 3132023
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3132023
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3132023
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
EP 3132023
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku