Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3134590
(11)  Číslo patentu  40071 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  15723355.2 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  27.04.2015 
(97)  Číslo európskeho patentu  3134590 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  13.04.2022 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201461984306 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  25.04.2014 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  01.03.2017 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  28.09.2022 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  E04D 5/06  E04D 5/10   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2015/027698 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2015/164852 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Firestone Building Products Company, LLC; 200 4th Avenue South, 372 01 Nashville, TN; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  HUBBARD Michael J.; 17 River Forest Street, 460 11 Anderson, Indiana; US;
WANG Hao; 10514 Shafer Circle, 460 33 Carmel, Indiana; US;
WATKINS Carl E., Jr.; 833 Nero Court, 460 32 Carmel, Indiana; US;
TIPPMANN Donna M.; 12859 Touchdown Drive, 460 37 Fishers, Indiana; US;
HENEGAR Jeffrey W.; 14850 Jonathan Drive, 460 74 Westfield, Indiana; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  PATENTSERVIS Bratislava, akciová spoločnosť; Hybešova 40, Bratislava 
(54)  Názov  Prilepený strešný systém s termoplastickou strešnou membránou 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  27.04.2024 
   Maximálna platnosť do  27.04.2035 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 28.09.2022 18/2022 SC4A
 
EP 3134590
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 29.06.2022 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3134590
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 13.04.2022 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 13.03.2023 165,50 EUR 9

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3134590
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 28.06.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 28.06.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 28.06.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 28.06.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 29.06.2022 Typ Odoslané
Doplnenie materiálov 04.07.2022 Typ Doručené
Plná moc 04.07.2022 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 13.09.2022 Typ Odoslané
EP 3134590
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku