Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3126083
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  15720406.6 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  01.04.2015 
(97)  Číslo európskeho patentu  3126083 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  02.06.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201514621515 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  13.02.2015 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  08.02.2017 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B23K 35/30  B23K 9/09   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky  16002693.6 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  IB2015000428 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO2015150899 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Lincoln Global, Inc.; 9160 Norwalk Boulevard, Santa Fe Springs, CA 90670; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  HENRY, Judah Benjamin; 5 Prentice Road, Painesville, OH 44077; US;
NARAYANAN, Badri K.; 452 Locklie Drive, Highland Heights, OH 44143; US;
PETERS, Steven R.; 15565 Windmill Point Road, Huntsburg, OH 44046; US;
LIAO, Yen-Chih; 476 Terrell Ct. Richmond Heights, OH 44143; US 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(54)  Názov   
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  16002693.6 
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 3126083
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3126083
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3126083
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
EP 3126083
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku