Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3132548
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  15720235.9 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  10.04.2015 
(97)  Číslo európskeho patentu  3132548 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  02.06.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201461980030 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  15.04.2014 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  22.02.2017 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  H04B 10/079  H04B 10/2575  H04B 10/69   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  US2015025359 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO2015160660 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  ARRIS Enterprises LLC; 3871 Lakefield Drive, Suwanee, GA 30024; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  MUTALIK, Venkatesh G.; 125 Eagle Hollow, Middletown, Connecticut 06457; US;
CHIAPPETTA, Joseph F.; 40 Little Fox Run, Shelton, Connecticut 06484; US;
SCHEMMANN, Marcel F.; Waldfeuchterbaan 94 Limburg, 6105BN Maria Hoop; NL;
CHASMAWALA, Shamsuddin H.; 207 George Street 223, Middletown, Connecticut 06457; US 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(54)  Názov   
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 3132548
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3132548
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3132548
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
EP 3132548
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku