Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3140043
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  15719968.8 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  04.05.2015 
(97)  Číslo európskeho patentu  3140043 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  23.06.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  102014006651 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  07.05.2014 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  DE 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  15.03.2017 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B25J 9/00  B25J 11/00  B05B 12/12  B05B 13/04  B05B 16/40  G05B 19/418  B05B 16/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2015/000909 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2015/169433 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Dürr Systems AG; Carl-Benz-Strasse 34, 74321 Bietigheim-Bissingen; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  MEISSNER, Alexander; Arndtstr. 36, 70197 Stuttgart; DE;
HERRE, Frank; Grossmoltenstr. 12, 71739 Oberriexingen; DE;
FEDERMANN, Andreas; Schexweg 8, 70563 Stuttgart; DE;
WEIDLE, Martin; Hans-Keil-Str. 27, 70839 Gerlingen; DE;
FRIESE, Heiko; Säbener Str. 13, 81547 München; DE;
SPATHELF, Pascal; Dillmannstr. 19, 75428 Illingen; DE;
LAUER, Michael; Hindenburgstrasse 45, 74321 Bietigheim-Bissingen; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  Advokátska kancelária JUDr. Eva Bušová; Tobrucká 6, 811 02 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Natieracie zariadenie na natieranie dielov, najmä na lakovanie dielov karosérie vozidiel 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 3140043
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3140043
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 10.09.2021 Typ Doručené
1a Plná moc 10.09.2021 Typ Doručené
1b Opis 10.09.2021 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 14.09.2021 Typ Platba
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 08.10.2021 Typ Odoslané
EP 3140043
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku