Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3140334
(11)  Číslo patentu  40499 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  15719475.4 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  04.05.2015 
(97)  Číslo európskeho patentu  3140334 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  03.08.2022 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  102014208353 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  05.05.2014 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  DE 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  15.03.2017 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  24.11.2022 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C08G 18/48  B29C 70/00  C08J 5/04  C08G 18/76  C08K 5/10  C08K 5/103  C08G 18/20  C08G 18/42  C08K 5/49  C08G 63/48   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2015/059645 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2015/169716 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Henkel AG & Co. KGaA; Henkelstrasse 67, 405 89 Düsseldorf; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  FERENCZ Andreas; Kopernikusstrasse 42, 402 23 Düsseldorf; DE;
Lammerschop Olaf; En de Siep 93, 478 02 Krefeld; DE;
NIEGEMEIER Andreas; Bruchstrasse 39, 402 35 Düsseldorf; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s. r. o.; Budatínska 12, Bratislava 
(54)  Názov  Viacfázová polyuretánová kompozícia so zníženou tvorbou peny 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  04.05.2023 
   Maximálna platnosť do  04.05.2035 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 24.11.2022 22/2022 SC4A
 
EP 3140334
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 04.10.2022 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3140334
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3140334
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 23.09.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 23.09.2022 Typ Doručené
Plná moc 23.09.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 23.09.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 26.09.2022 Typ Odoslané
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 26.10.2022 Typ Odoslané
EP 3140334
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku