Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3230310
(11)  Číslo patentu  32114 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  15718065.4 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  09.04.2015 
(97)  Číslo európskeho patentu  3230310 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  12.06.2019 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201462088882 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  08.12.2014 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  18.10.2017 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  02.12.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C07K 14/725  C07K 14/705  C07K 14/715  C07K 16/30   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2015/025047 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2016/093878 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  The U.S.A. as represented by the Secretary, Department of Health and Human Services; Office of Technology Transfer National Institutes of Health 6011 Executive Boulevard, Suite 325 MSC 7660, Bethesda, MD 20892-7660; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  WANG, Qiong J.; 12431 Ansin Circle Drive, Potomac, Maryland 20854; US;
YU, Zhiya; 9916 Bedfordshire Court, Potomac, Maryland 20854; US;
YANG, James C.; 5305 Roosevelt Street, Bethesda, Maryland 20814; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  HÖRMANN & PARTNERS s.r.o.; Royova 19, 831 01 Bratislava - mestská časť Nové Mesto; SK 
(54)  Názov  ANTI-CD7 chimérické antigénové receptory 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  09.04.2022 
   Maximálna platnosť do  09.04.2035 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 02.12.2019 12/2019 SC4A
 
EP 3230310
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 18.03.2020 6 116,00 EUR
2 54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 15.03.2021 7 132,50 EUR
3 54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 18.03.2021 7 132,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3230310
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 20.09.2019 Typ Platba
2 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 12.09.2019 Typ Doručené
2a Opis 12.09.2019 Typ Doručené
2b Sprievodný list 12.09.2019 Typ Doručené
3 Doplnenie materiálov 14.10.2019 Typ Doručené
3a Plná moc 14.10.2019 Typ Doručené
4 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 22.10.2019 Typ Odoslané
5 rozhodnutie o vrátení udržiavacieho poplatku (duplicitná platba) 04.05.2021 Typ Odoslané
6 vnútrospisový list 07.05.2021 Typ Interné listy
EP 3230310
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku