Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3137052
(11)  Číslo patentu  29318 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  15717920.1 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  27.04.2015 
(97)  Číslo európskeho patentu  3137052 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  29.08.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  14166277 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  28.04.2014 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  EP 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  08.03.2017 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  02.04.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61K 9/00  A61K 9/06  A61K 9/08  A61K 31/357  A61K 31/365  A61P 17/00  A61P 17/08   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2015/059104 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2015/165856 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  EpiPharm AG; Hauptstrasse 67 Postfach 179, 4102 Binningen; CH 
(72)  Pôvodca (-ovia)  SIFT CARTER, Rosemarie; Oberwilerstrasse 28, 4054 Basel; CH 
(74)  Zástupca (-ovia)  Kapa Beta, s. r. o.; Slovenského národného povst 365/76, Nová Dubnica 
(54)  Názov  Liečba alebo prevencia seboroickej keratózy s použitím artemisinínu a jeho derivátov 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  zaniknutý 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  27.04.2022 
   Maximálna platnosť do  27.04.2035 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  Nezaplatením udrž. poplatku 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 02.04.2019 4/2019 SC4A
2 Zaniknuté európske patenty pre nezaplatenie udržiavacích poplatkov 07.12.2022 23/2022 MM4A
 
EP 3137052
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 29.11.2018 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3137052
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 28.03.2019 99,50 EUR 5
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 24.04.2020 116,00 EUR 6
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 26.04.2021 132,50 EUR 7

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3137052
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 29.11.2018 Typ Doručené
Opis 29.11.2018 Typ Doručené
Patentové nároky 29.11.2018 Typ Doručené
Plná moc 29.11.2018 Typ Doručené
Sprievodný list 29.11.2018 Typ Doručené
Výkresy 29.11.2018 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 03.12.2018 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 26.02.2019 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti patentu 26.07.2022 Typ Odoslané
EP 3137052
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku