Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3134785
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  15717604.1 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  10.04.2015 
(97)  Číslo európskeho patentu  3134785 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  02.06.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  14275090 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  24.04.2014 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  EP 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  01.03.2017 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B64F 5/00  G05B 19/4099   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  GB2015051094 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO2015162403 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  BAE Systems PLC; 6 Carlton Gardens, London SW1Y 5AD; GB 
(72)  Pôvodca (-ovia)  BICKERSTAFF, John; BAE Systems Samlesbury Aerodrome, Balderstone Lancashire BB2 7LF; GB;
SANDERSON, Steven Neil; BAE Systems Samlesbury Aerodrome, Balderstone Lancashire BB2 7LF; GB 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(54)  Názov   
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 3134785
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3134785
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3134785
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
EP 3134785
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku