Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3119400
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  15710216.1 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  18.03.2015 
(97)  Číslo európskeho patentu  3119400 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  02.06.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  14161190 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  21.03.2014 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  EP 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  25.01.2017 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A23L 33/135  A23L 33/15  A23L 33/16  A61K 31/525  A61P 3/00  A61P 3/04  A61P 3/08  A61P 3/10   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  EP2015055732 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO2015140233 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Société des Produits Nestlé S.A.; Entre-deux-Villes, 1800 Vevey; CH 
(72)  Pôvodca (-ovia)  COOPER, Cyrus; Greenridge Chilworth Ring Chilworth, Southampton Hampshire SO16 7HW; GB;
GLUCKMAN, Peter David; 78 Lucerne Rd Remuera, Auckland 1050; NZ;
GODFREY, Keith Malcolm; 148 Woodlands Road Ashurst, Hampshire SO40 7AP; GB;
MACE, Catherine; Avenue des Mousquines 27, CH-1005 Lausanne; CH;
SILVA ZOLEZZI, Irma; Chemin de la Fontanettaz 5, CH-1804 Carrouge; CH 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(54)  Názov   
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 3119400
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3119400
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3119400
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
EP 3119400
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku