Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3143836
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  15710027.2 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  19.02.2015 
(97)  Číslo európskeho patentu  3143836 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  02.06.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201414280262 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  16.05.2014 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  22.03.2017 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B23K 1/002  H05B 6/06  H05B 6/10  H05B 6/14   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  US2015016528 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO2015175070 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Illinois Tool Works Inc.; 155 Harlem Avenue, Glenview, IL 60025; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  MLNARIK, Kevin John; c/o Illinois Tool Works Inc. 155 Harlem Avenue, Glenview, IL 60025; US;
LIEBERT, Scott Stephen; c/o Illinois Tool Works Inc. 155 Harlem Avenue, Glenview, IL 60025; US;
GARVEY, Paul William; c/o Illinois Tool Works Inc. 155 Harlem Avenue, Glenview, IL 60025; US;
VERHAGEN, Paul David; c/o Illinois Tool Works Inc. 155 Harlem Avenue, Glenview, IL 60025; US 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(54)  Názov   
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 3143836
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3143836
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3143836
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
EP 3143836
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku