Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3105265
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  15705883.5 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  10.02.2015 
(97)  Číslo európskeho patentu  3105265 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  02.06.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201462087911 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  05.12.2014 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  21.12.2016 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C08F 2/00  C08F 210/16  C08F 4/6592   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  US2015015141 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO2015123177 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Univation Technologies, LLC; 5555 San Felipe Suite 1950, Houston, TX 77056; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  VANDERLENDE, Daniel D.; 4506 Castlewood Street, Sugar Land, TX 77479; US;
HARLAN, Jeff C.; 15810 Dunmoor Drive, Houston, TX 77059; US;
PENG, Haiqing; 3411 Mimosa Way, Sugar Land, TX 77479; US;
AWE, Michael D.; 271 Barclay Court, Langhome, PA 19047; US;
KUHLMAN, Roger L.; 117 Dewberry Drive, Lake Jackson, TX 77566; US;
LUE, Ching-Tai; 802 Newington Lane, Sugar Land, TX 77479; US;
LYNN, Timothy R.; 630 Woodglen Road, Glen Gardner, NJ 08826; US;
MARIOTT, Wesley R.; 3707 Quarter Horse Trail, Manvel, TX 77578; US;
ZILKER, Daniel P. Jr.; 1336 Johnson Road, Charleston, WV 25314; US 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(54)  Názov   
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 3105265
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3105265
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3105265
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
EP 3105265
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku