Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3120396
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  15705208.5 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  19.02.2015 
(97)  Číslo európskeho patentu  3120396 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  02.06.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  14001002 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  18.03.2014 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  EP 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  25.01.2017 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C09K 11/02  C09K 11/06  H01L 51/50  H01L 51/54   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  EP2015000379 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO2015139808 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Merck Patent GmbH; Frankfurter Strasse 250, 642 93 Darmstadt; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  PARHAM, Amir Hossain; Roemischer Ring 26, 60486 Frankfurt am Main; DE;
STOESSEL, Philipp; Guenthersburgallee 93, 60389 Frankfurt am Main; DE;
PFLUMM, Christof; Birngartenweg 131, 64291 Darmstadt; DE;
JATSCH, Anja; Hattsteiner Strasse 12, 60489 Frankfurt am Main; DE;
KAISER, Joachim; Elisabeth-Selbert-Strasse 13, 64289 Darmstadt; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(54)  Názov   
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 3120396
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3120396
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3120396
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
EP 3120396
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku