Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2943681
(11)  Číslo patentu  29476 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  15704733.3 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  03.02.2015 
(97)  Číslo európskeho patentu  2943681 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  19.09.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  102014101308 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  03.02.2014 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  DE 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  18.11.2015 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  06.05.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  F02M 61/18  F02M 61/16  F02M 61/12  B23H 9/00  B23H 3/00  B23H 3/04   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2015/052157 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2015/114159 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Stoba Holding GmbH & Co. KG; Lange Äcker 8, 71522 Backnang; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  GÜNTHER, Oliver; Brahmsweg 15, 88450 Berkheim; DE;
GÜNTHER, Markus; Elendweg 8, 87767 Niederrieden; DE;
HÖG, Thomas; Blumenweg 6, 87733 Markt Rettenbach; DE;
KONIETZNI, Hans-Joachim; Waiblingerstraße 11, 87700 Memmingen; DE;
LEICHTLE, Matthias; Mühlstraße 10, 87757 Hasberg; DE;
PFENDTNER, Klaus; Schlossbachstraße 30, 74405 Gaildorf; DE;
WAGNER, Ulrich; Veilchenweg 61, 87746 Erkheim; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  Advokátska kancelária JUDr. Eva Bušová; JUDr. Eva Bušová; Tobrucká 6, 811 02 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Dávkovacie zariadenie na vstrekovanie paliva a spôsob výroby dávkovacieho zariadenia na vstrekovanie paliva 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  zaniknutý 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  03.02.2021 
   Maximálna platnosť do  03.02.2035 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  Nezaplatením udrž. poplatku 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 06.05.2019 5/2019 SC4A
2 Zaniknuté európske patenty pre nezaplatenie udržiavacích poplatkov 27.10.2021 20/2021 MM4A
 
EP 2943681
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 10.12.2018 116,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2943681
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
1 52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 24.01.2019 99,50 EUR 5
2 53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 21.02.2020 232,00 EUR 6

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2943681
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 10.12.2018 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
1a Príloha inde neuvedená 10.12.2018 Typ Doručené
1b Plná moc 10.12.2018 Typ Doručené
1c Opis 10.12.2018 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 12.12.2018 Typ Platba
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 02.04.2019 Typ Odoslané
EP 2943681
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku