Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3102187
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  15702266.6 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  03.02.2015 
(97)  Číslo európskeho patentu  3102187 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  25.03.2020 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  14153671 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  03.02.2014 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  EP 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  14.12.2016 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61K 9/20  A61K 31/4985  A61P 3/10   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  EP2015052121 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO2015114152 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Galenicum Health S.L.; Avenida Diagonal 123, 11th floor, 08005 Barcelona; ES 
(72)  Pôvodca (-ovia)  ARROYO HIDALGO, Sergio; Avenida Diagonal 123 11th floor, E-08005 Barcelona; ES;
PLADEVALL ROSÉS, MIreia; Avenida Diagonal 123 11th floor, E-08005 Barcelona; ES 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(54)  Názov   
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 3102187
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3102187
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3102187
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
EP 3102187
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku