Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3151713
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  15700923.4 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  05.01.2015 
(97)  Číslo európskeho patentu  3151713 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  02.06.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201414295002 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  03.06.2014 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  12.04.2017 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A47L 9/14   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  US2015010132 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO2015187206 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Shop VAC Corporation; 2323 Reach Road, Williamsport, PA 17701-0307; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  BLACKWELL, James, P., Jr.; 818 Tucker Street, Williamsport, PA 17701; US;
CREVLING, Robert, Lent, Jr.; 212 Mill Road, Cogan Station, PA 17728; US;
MILLER, Jonathan; P.o. Box 3247, Williamsport, PA 17701; US 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(54)  Názov   
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 3151713
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3151713
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3151713
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
EP 3151713
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku