Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
EP 3135404
(11)  Patent Number  36976 
(96)  European Application Number  15200292.9 
(96)  European Application Date  15.12.2015 
(97)  European Patent Number  3135404 
(24)  Date from Which European Patent Has Effect  03.02.2021 
(31)  Priority Number  500462015, 500822015 
(32)  Priority Date  28.08.2015, 14.12.2015 
(33)  Country or Authority of Priority  SK, SK 
(97)  European Application Publication Date  01.03.2017 
(45)  European Patent Translation Publication Date  26.05.2021 
(51)  International Patent Classification  B22D 25/00  C22C 1/08  C22C 21/00   
(62)  Earlier Application Number from Which the Present App. has been Divided up   
(86)  International Application Number   
(87)  International Publication Number   
(71/73)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV; Dúbravská cesta 9/6319, 845 13 Bratislava; SK 
(72)  Inventor(s)  Simančík František, Dr.Ing.; Pečnianska 13, 851 01 Bratislava 5; SK;
Pavlík Ľubomír, Ing.; A. Dubčeka 34/52, 965 01 Žiar nad Hronom 1; SK;
Španielka Ján, Ing.,PhD.; Cinobaňa 87, 985 22 Cinobaňa; SK;
Tobolka Peter, Ing.; Holíčska 23, 851 05 Bratislava 5; SK 
(74)  Attorney(s)  Porubčan Róbert, Ing.; Puškinova 19, 900 28 Ivanka pri Dunaji; SK 
(54)  Title  Spôsob výroby súčiastky z kovovej peny, súčiastka vyrobená uvedeným spôsobom a forma na uskutočňovanie spôsobu 
   Procedural Status  udelený patent 
   Legal Status  platný 
   Licence Offer  No 
   Lien on Patent  No 
   Number of Related Application   
   Modified Wordings and Corrected Translations, Corrections   
   Published Patent  PDF 
   Published Translation of Claims   
   Revocation of Patent   
   Patent in Force minimum until  15.12.2021 
   Patent in Force maximum until  15.12.2035 
   Reason for Patent Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 26.05.2021 10/2021 SC4A
 
EP 3135404
S/N Fee Title Date Year Fee

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

EP 3135404
S/N Item Name Date Type Document
1 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 03.05.2021 Type Payment
2 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 03.05.2021 Type Delivered
2a Plná moc 03.05.2021 Type Delivered
2b Sprievodný list 03.05.2021 Type Delivered
2c Opis 03.05.2021 Type Delivered
2d Výkresy 03.05.2021 Type Delivered
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 06.05.2021 Type Sent document
EP 3135404
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 06.05.2021 Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV Ustav materialov a mechaniky strojov SAV
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku