Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3018211
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  15199455.5 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  31.08.2011 
(97)  Číslo európskeho patentu  3018211 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  07.08.2019 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  2010196032 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  01.09.2010 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  JP 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  11.05.2016 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C12N 15/113  A61K 31/7125  C12N 15/11   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky  19169673.1 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Nippon Shinyaku Co., Ltd.; 14, Kisshoin Nishinosho Monguchicho, Minami-ku Kyoto-shi, Kyoto 601-8550; JP;
National Center of Neurology and Psychiatry; 1-1, Ogawa-Higashi-cho, 4-chome, Kodaira-shi Tokyo 187-8551; JP 
(72)  Pôvodca (-ovia)  WATANABE, Naoki; Room 402, Ruvio II 21-3 Sakura 1-chome, Tsukuba-shi Ibaraki 305-0003; JP;
SATOU, Youhei; Room 401, Ruvio II 21-3 Sakura 1-chome, Tsukuba-shi Ibaraki 305-0003; JP;
TAKEDA, Shin'ichi; c/o National Center of Neurology and Psychiatry 1-1 Ogawahigashicho 4-chome, Kodaira-shi Tokyo 187-8551; JP;
NAGATA, Tetsuya; c/o National Center of Neurology and Psychiatry 1-1 Ogawahigashicho 4-chome, Kodaira-shi Tokyo 187-8551; JP 
(74)  Zástupca (-ovia)  HÖRMANN & PARTNERS s.r.o.; Royova 19, 831 01 Bratislava - mestská časť Nové Mesto; SK 
(54)  Názov  Antisense nukleové kyseliny 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  19169673.1 
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 3018211
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 26.09.2019 9 165,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3018211
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 06.11.2019 Typ Doručené
1a Sprievodný list 06.11.2019 Typ Doručené
1b Opis 06.11.2019 Typ Doručené
1c Plná moc 06.11.2019 Typ Doručené
1d Plná moc 06.11.2019 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 08.11.2019 Typ Platba
3 Žiadosť inde neuvedená 06.11.2019 Typ Doručené
3a Sprievodný list 06.11.2019 Typ Doručené
EP 3018211
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku