Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3067575
(11)  Číslo patentu  40688 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  15193537.6 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  06.11.2015 
(97)  Číslo európskeho patentu  3067575 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  10.08.2022 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  104107855 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  11.03.2015 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  TW 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  14.09.2016 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  21.12.2022 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  F16B 35/06   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Kwantex Research Inc.; No. 7, Lane 376 Zong-Zeng Road Kwanmiao District, 718 48 Tainan City; TW 
(72)  Pôvodca (-ovia)  LIN Chao-Wei; No. 7, Lane 376, Zong-Zeng Rd., Kwanmiao Dist., 718 48 Tainan City; TW 
(74)  Zástupca (-ovia)  Ing. Róbert Porubčan EDING; Puškinova 1191/19, Ivanka pri Dunaji 
(54)  Názov  Skrutka na zabránenie vzniku prasklín a otrepov 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  06.11.2023 
   Maximálna platnosť do  06.11.2035 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 21.12.2022 24/2022 SC4A
 
EP 3067575
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 08.11.2022 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3067575
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 20.10.2022 149,00 EUR 8

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3067575
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 08.11.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 08.11.2022 Typ Doručené
Plná moc 08.11.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 08.11.2022 Typ Doručené
Výkresy 08.11.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 09.11.2022 Typ Odoslané
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 24.11.2022 Typ Odoslané
EP 3067575
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku