Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3018467
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  15193406.4 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  06.11.2015 
(97)  Číslo európskeho patentu  3018467 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  02.06.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201419855 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  07.11.2014 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  GB 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  11.05.2016 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  G01N 1/31  G01N 1/42   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Linkam Scientific Instruments Ltd.; Unit 8 Epsom Downs Metro Centre, Tadworth, Surrey KT20 5LR; GB 
(72)  Pôvodca (-ovia)  KAMP, Arnoldus; 37 Pine Ridge, Carshalton Beeches, Surrey SM5 4QQ; GB;
NUGTEREN, Martijn; Marshallstreet 48, 1931 WZ Egmond aan zee; NL;
VADER, Hildo; Kruiskamplaan 118, 1911LN Uitgeest; NL;
KONING, Roman; Stekelzegge 2, 2318 ZN Leiden; NL;
SCHWERTNER, Michael; Flat 6, Augustine Court 4 Blanford Road, Reigate, Surrey RH2 7DU; GB 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(54)  Názov   
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 3018467
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3018467
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3018467
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
EP 3018467
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku