Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3156506
(11)  Číslo patentu  30346 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  15189940.8 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  15.10.2015 
(97)  Číslo európskeho patentu  3156506 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  19.12.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  19.04.2017 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  02.07.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C21D 1/34  C21D 1/673  F27D 11/12   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Automation, Press and Tooling, A.P. & T AB; Industrigatan 5, 514 32 Tranemo; SE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Koroschetz, Christian; Norra Krokslättsgatan 2, 412 64 Göteborg; SE;
Skrikerud, Martin; Rehmatt 5, 8840 Trachslau; CH;
Eriksson, Kent; Ögärdet 110, 442 66 Marstrand; SE 
(74)  Zástupca (-ovia)  ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s. r. o., Patentová, známková a právna kancelária; Záhradnícka 36, 821 08 Bratislava 2; SK 
(54)  Názov  Metóda čiastočného sálavého zahrievania na výrobu za tepla tvárnených dielov a usporiadanie takejto výroby 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  15.10.2022 
   Maximálna platnosť do  15.10.2035 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 02.07.2019 7/2019 SC4A
 
EP 3156506
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3156506
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
1 52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 17.09.2019 99,50 EUR 5
2 53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 17.09.2020 116,00 EUR 6
3 54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 15.10.2021 132,50 EUR 7

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3156506
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
1 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 05.03.2019 Typ Platba
2 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 27.02.2019 Typ Doručené
2a Sprievodný list 27.02.2019 Typ Doručené
2b Opis 27.02.2019 Typ Doručené
3 Doplnenie materiálov 27.03.2019 Typ Doručené
3a Plná moc 27.03.2019 Typ Doručené
4 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 28.05.2019 Typ Odoslané
EP 3156506
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku