Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3006648
(11)  Číslo patentu  25639 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  15189071.2 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  09.10.2015 
(97)  Číslo európskeho patentu  3006648 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  26.07.2017 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201400583 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  10.10.2014 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  DK 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  13.04.2016 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  05.03.2018 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  E04G 5/14   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  ULSTRUPSMEDEN ApS; Nyager 2, 2605 Brondby; DK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Jensen Kim Fausø; Bakkendrupvej 4, 4281 Gørlev; DK 
(74)  Zástupca (-ovia)  ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s. r. o.; Záhradnícka 36, 821 08 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Ochranné zábradlie 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  09.10.2023 
   Maximálna platnosť do  09.10.2035 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 05.03.2018 3/2018 SC4A
 
EP 3006648
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 25.10.2017 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3006648
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
50 udržiavací poplatok za európsky patent za 3. rok 27.09.2017 66,00 EUR 3
51 udržiavací poplatok za európsky patent za 4. rok 28.09.2018 82,50 EUR 4
52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 18.09.2019 99,50 EUR 5
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 10.09.2020 116,00 EUR 6
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 14.09.2021 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 20.09.2022 149,00 EUR 8

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3006648
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 23.10.2017 Typ Doručené
Opis 23.10.2017 Typ Doručené
Sprievodný list 23.10.2017 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 27.10.2017 Typ Platba
Doplnenie materiálov 02.11.2017 Typ Doručené
Plná moc 02.11.2017 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 19.02.2018 Typ Odoslané
EP 3006648
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku