Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2978085
(11)  Číslo patentu  26172 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  15183709.3 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  26.11.2010 
(97)  Číslo európskeho patentu  2978085 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  04.10.2017 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  102009059307 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  23.12.2009 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  DE 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  27.01.2016 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  04.04.2018 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  H01R 43/02  B23K 20/10  H01R 4/02  H01R 4/20  H01R 43/048  B23K 101/38   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky  10788281.3 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Schunk Sonosystems GmbH; Hauptstrasse 95, 354 35 Wettenberg; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  KLEESPIESS Björn; Zum Waldgraben 1, 356 41 35641 Schöffengrund; DE;
MOOS Andreas; Waldstrasse 19, 354 52 Heuchelheim-Kinzenbach; DE;
STROH Dieter; Stettiner Strasse 3, 354 35 Wettenberg; DE;
WAGENBACH Udo; Mohnberg 1, 354 18 Buseck; DE;
WAGNER Peter; Krofdorfer Strasse 7, 354 35 Wettenberg; DE;
ZIESLER Alexander; Ringstrasse 48, 638 43 Niedernberg; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  Advokátska kancelária JUDr. Eva Bušová; JUDr. Eva Bušová; Tobrucká 6, 811 02 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Spôsob elektricky vodivého spájania vodičov 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  10788281.3 
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  26.11.2023 
   Maximálna platnosť do  26.11.2030 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 04.04.2018 4/2018 SC4A
 
EP 2978085
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 29.12.2017 116,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2978085
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 24.11.2017 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 21.11.2018 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 13.11.2019 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 16.11.2020 232,00 EUR 11
59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 08.11.2021 265,50 EUR 12
60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 15.11.2022 298,50 EUR 13

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2978085
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 29.12.2017 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 29.12.2017 Typ Doručené
Plná moc 29.12.2017 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 03.01.2018 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 13.03.2018 Typ Odoslané
EP 2978085
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku